Ta hand om akut skada

Skrivet av Shirin Zarur

3 May, 2017

Nyligen fick en vän en ganska rejäl akut muskelskada när hon tränade inför ett lopp. Hon fick lite instruktioner för att ta hand om skadan i början, men uppmuntrades sen att söka hjälp hos fysioterapeut. Det är nämligen viktigt att rehabilitera denna typ av skador för att få en bra funktion igen. Frågan om huruvida man ska lägga värme på dyker alltid upp, vilket du hittar mer om här.

Vad är en akut skada?

En skada som sker vid en specifik tidpunkt med vävnadsskada som följd räknas som akut skada. Exempel på sådana är skador på menisker, ligament, muskler eller benbrott. Medan inflammationer i senor, stressfrakturer med flera benämns överbelastningsskador.

Vid alla akuta skador sker det en vävnadsskada med en blödning som följd, med några väldigt få undantag – men jag lägger inget fokus på det nu. Det primära målet är alltid att stoppa blödningen så fort som möjligt, eftersom det förlänger läkningstiden. Anledningen till förlängd läkningstid är att kroppen måste lägga en tid och energi på att ta hand om blodet som runnit ut i vävnaden först. Svullnaden ska absorberas och brytas ned, istället för att fokusera på den skadade vävnaden. De närmaste dygnen därefter använder man lindan för att hindra den sekundära svullnaden, som består av vätska som samlas i området på grund av den inflammatoriska processen som sätter igång. Det är en fördel att hålla nere denna svullnad också.

Det akuta fasen

I den akuta fasen, som varar 3 dagar, pågår en inflammation. Under denna tid ska man:

  • Lindas omedelbart, och hållas lindad i minst 48 h, men gärna ngt extra dygn
  • Ta hand om vävnaden och avlasta, det vill säga, försöka att inte arbeta så mycket med det skadade området, låt muskel eller led vila
  • Eventuellt isa för smärtlindring med kylpåse eller en påse frysta grönsaker. Lägg en tunn kökshandduk emellan, och låt kylan ligga på i 20 minuter.


Det man INTE ska göra under den akuta fasen är:

  • Ta anti-inflammatoriska tabletter, då det i studier framkommit att initialt går läkningen fortare och man kan komma igång snabbare med träning, men några veckor senare har de som tagit anti-inflammatorisk medicin en svagare vävnad i det skadade området än de som inte tagit medicinen. Är man elitidrottare och har stor press på sig att prestera så kanske man gör så ändå. Är man ungdom och i utveckling är det bättre att ta det säkra före det osäkra tycker jag. Behöver du smärtlindring, använd paracetamol, exempelvis Alvedon
  • Lägga värme på det skadade området – detta ökar cirkulationen och ökar på den inflammatoriska processen vilket inte är bra för läkningen
  • Massera och rulla på massagerullar – även detta ökar cirkulationen och den inflammatoriska processen

Fotledsstukningar är vanliga akuta skador. Här hittar du en video över hur du lindar den.

Relaterat…

Var är bristningen egentligen?

Var är bristningen egentligen?

En vän frågade mig var han egentligen hade skadat sig efter att det drog till i bakre delen av ljumsken i sin lek med...

0 Comments