Erektil Dysfunktion

Svårighet att få stånd och behålla ståndet kallas också impotens eller Erektil Dysfunktion, ED. Att få stånd betyder att penis blir hård. Den blir då större och reser sig. Svårighet att få stånd kan bero på flera orsaker. Besvär som beror på nedsatt cirkulation i svällkropparna kan numera behandlas med Fokuserad Stötvågsterapi, vilket används på Friskare Fysik. 

Alla män är inte redo att ge upp att kunna få och behålla en erektion tillräckligt för att ha samlag (och ska inte behöva ge upp), även om det kan vara en utmaning för dem fysiskt. Lyckligtvis har man hittat en behandling för detta som inte kräver operation eller medicinering.
Erektil dysfunktion är ett tillstånd som drabbar cirka 60 % av alla män över 60 år. Det är med andra ord vanligare att ha svårighet att få stånd än inte.

ED-behandling med fokuserad stötvågsterapi har varit känt i 10 år och är därmed en relativt ny och mycket innovativ behandlingsmetod med goda resultat.

Välkommen!

Bild på träningsutrustning

Orsaker och behandling vid ED

Eftersom ED kan bero på flera orsaker, både fysiska och psykiska, är det därför viktigt för oss att du utreds för att få rätt behandling. Vi rekommenderar därför alltid att man utretts på sin Vårdcentral först.

Fokuserad Stötvågsbehandling hjälper i de fall impotensen har en fysiologis orsak som ger nedsatt cirkulation i svällkropparna och penis. Detta kan bero på sjukdomar som Diabetes, högt blodtryck, höga cholesterol halter och annat. Kontinuerligt tryck kan också ge dessa symtom, som exempelvis hos långdistans cyklister.

Vanliga symtom vid fysiologisk orsak till ED är att morgonstånd uteblir successivt, erektionen inte är lika hård längre och det blir svårt att hålla stånd under samlaget.

Förbättring med Fokuserad Stötvågsterapi

Man ser effekt hos ca 70% av kunderna. Några upplever att de kan prestera på samma nivå som för 10-15 år sedan, medan andra behöver använda någon form av Viagra-liknande preparat emellanåt. De män som förlorat effekten av Viagra eller liknande preparat, kan återigen få resultat av.

En sidoeffekt är att många får bättre kontroll över sin blåsfunktion, men också bättre känsel i penis under samlaget. För att få effekt krävs i vanliga fall 5-10 behandlingar. Efter 5 behandlingar tar vi 1-2 månaders paus för en utvärdering.

Pris:

Nybesök: 990 kr

Återbesök: 750 kr

Hur går ett besök till?

Vid första besöket startar vi med att Du får berätta om symtomen och din livssituation så att vi har en bra bild av hur problematiken är i nuläget. Du får också besvara ett kort frågeformulär. Själva Stötvågsbehandlingen tar ca 15-20 min. Nybesöken är därför ca 50 min långa, och återbesöken är 30 min.

Behandlingen med stötvågsenergi görs på var sin sida av penis och upp mot basen, samt i mellangården. Några upplever en stickande känsla under behandlingen, men är smärtfri.

Fysiologiska mekanismer vid ED-behandling

ED-behandlingen stimulerar bildningen av nya blodkärl. Detta optimerar blodtillförslen och cirkulationen. Samtidigt sker det en stimulering av nervbanorna som ger flera aktiva nervändar och därmed bättre aktivering från hjärnan.

De fysiologiska processerna tar upp till 12 veckor, därav förväntar vi oss inte att du märker effekt förrän efter 3-4 behandlingar, även om några upplever effekt tidigare.