Här hittar du svar på våra vanligaste frågor om massage, kiropraktik och fysioterapi.

Kiropraktik

Kiropraktorjusteringen gör inte ont. Ofta är leden irriterad, men ibland även svullen i leden och spänd i musklerna. Behandlingen kan då kännas men anpassas alltid efter patienten och situationen. Alla mår lite olika efter en behandling, precis som att alla får olika lätt träningsvärk. Efter behandlingen processar kroppen förändringarna och arbetar med anpassningarna. Man kan därför känna sig lätt öm och trött efteråt. Det brukar kunna beskrivas som träningsvärk. Vissa känner inte alls någon ömhet efteråt, det är alltså högst individuellt. Lär dig mer om vad en kiropraktisk justering är. 

Antalet kiropraktor behandlingar som krävs för att du ska bli bättre och få ökad funktion i kroppen beror på flera saker.  Bland annat vilka besvär du har, hur allvarliga de är och hur lång tid du haft besvären. Generellt kan man säga att läkningen tar längre tid om man gått med problemen länge och då även skapat andra kompensationer och därmed andra besvär i kroppen. En viktig faktor för att påskynda och optimera läkningen är att patienten följer råden och gör de anpassningar och förändringar kroppen behöver.

Kombinationen kiropraktik och massage kan ofta vara bra för att minska på spänningarna i musklerna. De minskade muskelspänningarna hjälper då kroppen att behålla rörlighet och funktionen i ryggraden. Samtidigt som muskelspänningarna snabbare avtar i och med att stor del av orsaken till muskelspänningarna åtgärdas. Däremot kan det ibland vara så att massagen har mer effekt om man kommit in en bit i behandlingen och eventuell inflammation/svullnad lagt sig. Det kommer kiropraktorn informera om vid behandlingen.

Det är precis som för vuxna även viktigt för barn att ta hand om sin ryggrad, muskler och leder. De kan också få problem av samma orsaker, såsom monotona positioner, olyckor, fall. Kiropraktisk behandling för barn är en skonsam och mjuk behandlingsform. Barn har ofta inte samma spänningar pga stress såsom vuxna och de har inte heller hunnit samla på sig lika många skador och kompensationer som vuxna. Det ger de bra förutsättning för att svara bra på behandling.

Graviditeten innebär stora fysiska och hormonella förändringar för kroppen som för många kan innebära bl a smärtor i bäckenet, ryggen och nacken. Kiropraktisk behandling är en trygg och effektiv behandlingsmetod för att lindra och förebygga smärtor som kan uppstå under graviditeten, så optimal led- och muskelfunktion kan bibehållas genom graviditeten. Behandlingen anpassas efter varje kvinna och var i graviditeten hon är. Här kan du se hur en behandling av en gravid patient kan gå till.

Att utbilda sig till kiropraktor innebär fem års heltidsstudier med ett års efterföljande praktiktjänstgöring för legitimation. Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment. Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel och för att få benämna sig som kiropraktor måste man vara legitimerad. Det är socialstyrelse som utfärdar legitimationen och den visar att du har adekvat utbildning och kunskap om yrket. I Sverige är kiropraktorer legitimerade primärvårdgivare och det behövs ingen remiss för att besöka en kiropraktor.

Ett nybesök kostar 650 kr och ett återbesök kostar 500 kr. Du kan själv boka via hemsidan. 

De medicinska forskarna är i dag överens om att kiropraktisk behandling är en mycket effektiv behandling vid rygg- och nackbesvär. Forskning har visat att komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen och vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Här kan du läsa mer om kiropraktisk justering och behandling.

Det första besöket börjar med samtal då vi tar historia och information om din sökorsak, samt även tidigare historia som kan vara relevant. Detta för att få en bra helhetsbild över ditt hälsotillstånd och därmed kunna ge så bra hjälp som möjligt. Vi fortsätter med undersökning, som består av manuella tester och framför allt en noggrann undersökning av ryggraden. De olika fynden från undersökningen kommer förklaras och kiropraktorn kommer förklara sin rekommendation på behandlingsplan. Om det bedöms lämpligt och passande startar vi första behandlingen.

Fysioterapi och sjukgymnastik

Antal behandlingar du behöver är väldigt individuellt baserat beroende på vad du söker för och hur länge du haft besväret. Ta upp frågan med din fysioterapeut när ni lägger behandlingsplanen. Men man kan utgå ifrån att första besöket går åt anamnestagning (frågor om din smärta/ditt besvär, bakgrund och medicinsk historik, samt din livssituation) samt undersökning. Finns det tid gör vi en provbehandling för att se hur du reagerar på det, alternativt går igenom övningar eller förändringar du behöver göra för att skapa en förändring. Våra terapeuter.

Ja, normalt sett sätter vi inte akupunktur förrän efter v 12, men om illamåendet är svårt och läkare/barnmorska godkänt behandlingen så gör vi det.

Vid första besöket får du berätta om dina besvär och information kring det. Därefter utför terapeuten en undersökning för att leta efter roten till problemet och symtomen. Tillsammans lägger ni upp en behandlingsplan som kan innefatta smärtlindringsalternativ, rehabövningar mm.

Vi jobbar inom Region Skåne. Patientavgiften är 200 kr och räknas in i högkostnadsskyddet. När man kommit upp i 1300 kr under senaste 365 dagarna får man frikort, och då är besöket gratis resterande tid av de 365 dagarna.

Massage

Man kan gå på massage så ofta man vill eller känner behov av det. Går du på massagebehandling för att få hjälp med specifika besvär? Då rekommenderas det att du kommer på återbesök inom 2 veckor efter första besöket. Du får även råd och övningar. Detta för att du själv kan förbättra dina besvär mellan behandlingarna. Har du lymfödem eller svullnad efter t.ex. operation? Då har det störst effekt att få första och andra behandlingen i lymfmassage med bara några dagars eller en veckas mellanrum.

Gravidmassage är en terapeutisk massagebehandling. Den bygger på en förståelse för vad som sker med hormonerna, hållningen och vanliga besvär hos gravida. Behandlingen anpassas efter graviditetsvecka och dina specifika besvär. Den inleds med ett samtal kring din hälsohistoria och tillstånd i nuläget. Rörelsetester görs för att se var besvären kommer ifrån. Du får specifik massage liggandes på en gravidkudde och hemövningar utformade för att hjälpa besvären på egen hand mellan besöken. Du behöver dock inte ha besvär för att komma – det kan lika gärna vara för avslappnings skull!

Det är olika hur påverkad man känner sig efter en massagebehandling. Det är alltid bra att se till att dricka ordentligt. I samband med lymfmassage är det extra viktigt att få i sig ordentligt med bra vätska både innan och efter behandlingen. Vissa känner sig lite yra efter massage. Rör dig därför försiktigt till en början och känn in hur du mår efter behandlingen.

Avstå gärna från tung eller intensiv träning efter massage. Dels eftersom musklerna som masserats redan utsatts för belastning. Dels eftersom detta är en bra möjlighet att stanna kvar i känslan av lugn och ro. Mjuk och snäll rörelse såsom att stretcha, lugn yoga, eller en promenad kan däremot passa bra efter en massagebehandling.

Till skillnad från “vanlig” massage är lymfmassage uppbyggd för att stötta lymfsystemets flöde av vätska och hantering av slaggprodukter i kroppen. Det är en längre behandling som fokuserar på bland annat djupandning och bindvävstekniker. Det upplevs ofta som djupt avslappnande och effektfullt. Du kan även göra mycket för att själv stötta ditt lymfsystem. Läs mer om lymfmassage.

Muskler består av så kallade muskelfibrer och kan liknas vid trådarna i ett rep. Fibrerna ligger i specifika riktningar beroende på muskelns funktion i kroppen. Detta för att optimalt kunna sätta oss i rörelse. Det som kallas “muskelknutor” är fibrer i muskeln som klibbats ihop med varandra och därför inte rör sig som de ska. Det kan påverka vår rörelseförmåga och även göra ont.

Priserna varierar beroende på längd och typ av massage: Klassisk massage 30/45/60 min från 450 kr. Gravidmassage 55/90 min från 800 kr. Lymfmassage 90/105 min från 1150 kr. Se tillgängliga tider.

Musklerna dras ihop för att vi ska kunna röra oss, men de ska också kunna slappna av. När en muskel inte kan slappna av och mjukna så kan vi få så kallade muskelknutor. Det är alltså ett tecken på obalans i musklernas funktion. Det kan ske vid till exempel mycket statiskt arbete eller överansträngning i träning. Även stress kan ge oss muskelspänningar. Vad som hjälper beror på varför just du hamnat i obalans. Ofta hjälper massage, avslappning, varierad rörelse och stretch.

Kvinnors hälsa

Behandling av överspänd bäckenbotten kan innehålla flera delar, då det är en komplex problematik. Fysioterapeutiskt är fokus på avslappnings- och andningsövningar, stretch, behandling på spänd muskulatur, rätt träning och egenmassage.

Det baseras på undersökningen och hur känsligt bäckenet är. Men kort genomgång av anatomin och hur man ska tänka med belastning på bäckenet, övningar, samt vid behov smärtlindring med TENS eller akupunktur.

Undersökningen innehåller funktionstester för stabilitet i buk/bål, höfter och bäckenbotten. Det innebär att man får göra några rörelser där vi får se hur dina muskler jobbar. För att undersöka bäckenbotten gör terapeuten en gynekologisk undersökning, detta för att testa bäckenbottenmusklerna. Det man undersöker är fastheten i bindväv, att strukturerna känns hela, knipteknik och knipstyrka, bäckenbottens förmåga att hålla emot vid hosta eller ökat buktryck, samt letar igenom musklerna för skador och kollar av ärrvävnad. Behandlingen baseras sen på fynden. Men många behöver hjälp att med kniptekniken och det kan fysioterapeuten hjälpa till med. Lästips om bäckenbotten.

Bäckenhälsa hos män/CPPS

Behandlingsupplägget för Kronisk prostatit (CPPS) beror helt på symtomen, och vad undersökningen visar, men brukar innehålla avslappnings- och andningsövningar, stretch, behandling på spänd muskulatur, vid behov akupunktur. Behandling på spänd muskulatur i bäckenet (bäckenbottenmuskulaturen) kan man göra på två sätt; tryck på musklerna via rektum, eller stötvågsbehandling. De är bra på olika sätt. Oftast innefattar undersökningen en rektal behandling för att ta reda på hur spänd muskulaturen är.