Shoulder part I – Intro

Skrivet av Shirin Zarur

15 June, 2018

Imbalances around joints is not that easy to explain, however detailed I try to explain it in writing. I have previously attempted a couple of times to explain it in a blog, but I’ve given up trying to write about it. So this time I’ve made a video that is about 7 minutes long explaining the most common imbalance I see with my patients regarding the shoulder joint. In the video I’ll show you on the skeleton about other joints affecting the shoulder and the muscles involved in stabilising it.

Unfortunately I won’t be able to explain all the issues that can affect the shoulder, but I have focused on the most common imbalance and the basics around it.
For all of you who recognise maybe a symtom or the posture I’m showing and want to do something about it, I’ve actually recorded my favourite exercises for you and will be posting them one by one. However, if it is a case of tight and overactive chest muscles, do remember to work on elasticity and length on them before you do the strengthening exercises. The least you should do is stretch the Pecs before you work the muscles on the back of the shoulder.

Enjoy learning and understanding the basics of muscular imbalance!

Svenska:

Jag har vid några tillfällen tidigare försökt förklara bland annat besvär med axlarna som beror på obalanser kring leden, men det är så väldigt svårt att göra det i text. Så nu har jag publicerat en video på ca 7 min där jag visar på skelettet vad jag menar med obalanser och hur muskulatur kring skulderblad – överarm arbetar för att stabilisera denna väldigt rörliga led.

Givetvis kan jag inte förklara alla obalanser som kan drabba denna leden, men det jag tar upp i denna är den vanligaste formen av obalans och besvär som jag ser hos mina patienter.

För alla er som känner igen lite av symtomen eller hållningen har jag spelat in mina favoritövningar för att motverka obalansen med stark och kort muskulatur på framsidan och trött/förlängd och svagare muskulatur på baksidan.
Tänk dock på att det ibland inte räcker att stärka upp muskulaturen på baksidan av kroppen (inklusive axelstabilisatorer), utan man kan också behöva att jobba med rörligheten på framsidan – åtminstone stretcha ut bröstmuskulaturen och därefter träna styrkan.

Relaterat…

Shoulder part VI – plank

Shoulder part VI – plank

Yes, there's a plank we can use for shoulder stability, it's all about what you focus on in the movement. This...

0 Comments