Samarbete mellan Friskare Fysik och Starkmamma Fitnesscamp för bra mammaträning

Skrivet av Shirin Zarur

19 September, 2020

Jag har valt att samarbeta med den kunniga Azita från Starkmamma Fitnesscamp, för att kunna erbjuda en trygg och säker träning efter graviditet. Målet är att ha rätt start efter den belastning graviditet och förlossning utgör. Kroppen är inte densamma som innan, och behöver tas om hand och stärkas upp från grunden. Azita är utbildad och erfaren i detta område och lägger upp träningen utifrån kroppens återhämtning. Samarbetet innebär att Azita håller sina grupper på Friskare Fysik, och närheten till sjukgymnaster hjälper att fånga upp om det finns specifika svårigheter eller besvär hos någon i gruppen.

Det finns många som håller i mammaträning. Anledningen till att jag valde samarbeta med PT Azita är att jag träffat flertalet mammor som deltagit i träning som stegrats för snabbt och sökt mig pga bäckensmärta. Dessa kvinnor har belastats för hårt för tidigt när bäckenet inte varit redo. Detta vill jag undvika.

Välkomna att läsa mer på starkmammafitnesscamp.se eller kontakta henne på kontakt@starkmammafitnesscamp.se

Väl mött!

 

Relaterat…

Att känna sig hämmad

Att känna sig hämmad

Jag har blivit påmind om hur lyckligt lottad jag normalt sett är alldeles för många gånger i mitt liv. Att vara vid...

Multitasking och bäckenbotten

Multitasking och bäckenbotten

Att multitaska har länge ansetts vara eftersträvansvärt, effektivt och positivt. Det har framförts hur duktiga kvinnor...

Att vara i synk med sig själv

Att vara i synk med sig själv

Generellt är vi i behov att stanna till i våra liv för att känna in var vi befinner oss. Känna in om vi är nöjda med...

0 Comments