Kvinnohälsa

Kvinnohälsa har varit eftersatt alldeles för länge, men det finns kunskap att ta till sig och jobba efter, även om mycket fortfarande saknas. Shirin har valt att påbörja en specialistutbildning inom området då det saknas kunniga fysioterapeuter i denna region.

Shirin har jobbat med gravida och graviditetsrelaterade besvär i 12 år och har stor erfarenhet av lindring av bäckensmärta, träning som passar, och hjälpa kvinnor att förstå problematiken. Sedan 1 år behandlar Shirin även kvinnor med besvär efter graviditet, såsom återgång till träning, bäckensmärta postpartum, bäckensmärtor kopplade till bäckenbotten, bäckenbottenträning etc. Det finns mycket inom detta området att arbeta med.

Friskare Fysik Stora Nygatan 40,  211 37 Malmö

 

Per 0735-89 00 00  Shirin 040-651 31 21   Rick 0793-32 89 59