Mindfulness, ett användbart verktyg

Skrivet av Shirin Zarur

10 April, 2021

Mindfulness är inte en metod, det är en form av träning och ett förhållningssätt till livet där du lever medvetet och närvarande. Genom medveten närvaro och uppmärksamhet i nuet kan du få ökad insikt om dig själv, ditt välmående och dina gränser för vad du kan och inte kan påverka. Du lär dig betrakta tankar, känslor och kroppsförnimmelser och hur de är sammanlänkade. Genom träning i Mindfulness kan du minska dina stressrelaterade besvär, få ökad självkännedom, få ett sundare förhållningssätt till fysisk smärta, förbättra ditt fokus och ditt mentala välmående. Mindfulness har vetenskaplig grund och är idag ett välbeprövat inslag inom hälso- och sjukvården men även inom ramen för ledarskapsutveckling.

Eftersom det finns så positiva hälsoeffekter av Mindfulness, har Friskare Fysik och The Mind Lab inlett ett samarbete för grupper i Friskare Fysiks lokaler. Om du är intresserad av att delta kan du mejla Rena på info@themindlab.se

Vill du förkovra dig i forskning kring mindfulness?

På Lunds universitet kan du läsa: ”Mindfulness lika bra som KBT vid ett brett spektrum av psykiatriska symtom” (2017)

På www.greatergood.berkeley.edu hittar du en hel serie som hänvisar till olika studier kring Mindfulness, bl.a. ”A little meditation goes a long way”.

På www.pubmedgov.com kan du hitta många vetenskapliga artiklar på ämnet.

Skrivet av Rena Nilsson, The Mind Lab

Relaterat…

Att känna sig hämmad

Att känna sig hämmad

Jag har blivit påmind om hur lyckligt lottad jag normalt sett är alldeles för många gånger i mitt liv. Att vara vid...

Multitasking och bäckenbotten

Multitasking och bäckenbotten

Att multitaska har länge ansetts vara eftersträvansvärt, effektivt och positivt. Det har framförts hur duktiga kvinnor...

Att vara i synk med sig själv

Att vara i synk med sig själv

Generellt är vi i behov att stanna till i våra liv för att känna in var vi befinner oss. Känna in om vi är nöjda med...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *